PortletSecurity PortletSecurity

SecurityDescriptionPortlet SecurityDescriptionPortlet

Việc cung cấp các dịch vụ công theo cơ chế một cửa điện tử tại Việt Nam luôn gặp phải những trở ngại lớn cho những nhà cung cấp giải pháp như: Số lượng dịch vụ lớn, quy trình xử lý, biểu mẫu thường xuyên thay đổi, các thủ tục hành chính mới luôn cập nhật, việc xử lý thủ tục liên quan đến nhiều cấp ngành…Bkav eGate được thiết kế và xây dựng để giải quyết tất cả những trở ngại trên với khả năng tùy biến cao, đáp ứng được mọi mô hình một cửa các cấp, đáp ứng khả năng liên thông giữa các cấp, ngành…

FckPortlet FckPortlet


Dịch vụ công

 

  • Bkav eGate được thiết kế để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ công lên mạng Internet. Các dịch vụ công sẽ tự động giao tiếp và làm việc thông suốt với hệ thống một cửa.
 
  • Chức năng tra cứu các hướng dẫn thủ tục hành chính, các văn bản luật, biểu mẫu, tài liệu liên quan
  • Công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính từ đăng ký trên mạng tới tiếp nhận một của và trả kết quả. Việc đăng ký được hướng dẫn từng bước, đon giản ngay cả với người chưa thạo máy tính.
  • Hệ thống đăng ký, tiếp nhận hồ sơ online qua mạng.
  • Cơ chế chứng thực thành viên. Thành viên được chứng thực sẽ có nhiều tiện lợi hơn khi đăng ký hồ sơ lần sau, được cập nhập kịp thời, nhanh chóng các thông tin về tiến độ xử lý hồ sơ.

       

 

  • Hệ thống thông báo tiến độ thụ lý hồ sơ qua tin nhắn di động SMS, qua hệ thống thông tin về tiến độ xử lý hồ sơ.
  • Hệ thống thông báo tiến độ thụ lý hồ sơ qua tin nhắn di động SMS, qua hệ thống vấn tin tổng đài trả lời tự động hoặc qua hệ thống email.
  • Dễ dàng mở rộng lĩnh vực hành chính cung cấp qua mạng.