PortletSecurity PortletSecurity

SecurityDescriptionPortlet SecurityDescriptionPortlet

Bkav eGate cung cấp bộ công cụ quản trị luồng xử lý công việc, công cụ định nghĩa các lĩnh vực xử lý, loại hồ sơ cho bất kì cơ quan một cửa các cấp; công cụ tạo và quản lý các mẫu phiếu in biên nhận; công cụ tạo báo cáo theo các tiêu chí của đơn vị ứng dụng, giúp cơ quan một cửa có thể tự định nghĩa ra toàn bộ hệ thống thông tin quản lý cho cơ quan. Với các ưu điểm như tính mềm dẻo trong việc thay đổi quy trình, tính thực tế trong áp dụng, tính đơn giản trong sử dụng… đã giúp Bkav eGate triển khai thành công tại nhiều đơn vị.

FckPortlet FckPortlet

 

Bkav eGate có gì đặt biệt

Tính mềm dẻo: Bkav eGate cung cấp bộ công cụ quản trị luồng xử lý công việc, công cụ định nghĩa các lĩnh vực xử lý, loại hồ sơ cho bất kì cơ quan một cửa các cấp; công cụ tạo và quản lý các mẫu phiếu in biên nhận; công cụ tạo báo cáo theo các tiêu chí của đơn vị ứng dụng, giúp cơ quan một cửa có thể tự định nghĩa ra toàn bộ hệ thống thông tin quản lý cho cơ quan. Do đó, Bkav eGate có khả năng triển khai ở bất kỳ mô hình một cửa nào.

Tính thực tế: Trên thực tế hiện nay việc xử lý hồ sơ điện tử không thể tách rời việc xử lý kèm các bộ hồ sơ giấy. Bkav eGate có khả năng phối hợp giữa luồng xử lý điện tử và luồng xử lý hồ sơ giấy đảm bảo thông tin đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, giúp hệ thống quản lý hoạt động trơn tru ngay cả khi tồn tại nút xử lý không sử dụng máy tính.

Tính đơn giản: Các tính năng của Bkav eGate đều được thiết kế đơn giản với người dùng, mọi thao tác phức tạp đều được tự động thực hiện ẩn trong phần mềm giúp Bkav eGate có khả năng triển khai ở các cơ quan có trình độ tin học của người dùng không cao, không đồng đều.

       

Tính tiện lợi: Bkav eGate cung cấp nhiều tiện ích giúp trao đổi tác nghiệp nhanh chóng như: Hệ thống chatting trực tiếp trên từng hồ sơ, hệ thống notify báo có hồ sơ mới cần xử lý, cảnh báo các hồ sơ tới hạn… giúp việc xử lý công việc được thuận lợi, nhanh chóng.

Xếp hàng qua mạng: Bkav eGate đưa ra nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm khuyến khích người sử dụng đăng ký các dịch vụ qua mạng. Việc áp dụng ưu tiên thứ tự xử lý với các hồ sơ nộp trước qua mạng giúp rút ngắn thời gian công dân chờ đợi tại cơ quan một cửa và giảm tải cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.