FckPortlet FckPortlet

Khách hàng tiêu biểu cấp tỉnh

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Điện Biên

 

Quảng Ngãi

 

Lâm Đồng

 

Hà Tĩnh

 

Kom Tum

Khách hàng tiêu biểu cấp Sở  

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

 

Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

 

Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng tiêu biểu cấp Huyện

 

Thị xã Bà Rịa (11 Xã, Phường)

 

Huyện Xuyên Mộc (13 Xã, Phường)

 

Huyện Tân Thành (10 Xã, Phường)

 

Tp.Vũng Tàu (17 Xã, Phường)

 

Huyện Châu Đức (11 Xã, Phường)

 

Huyện Đất Đỏ (14 Xã, Phường)