PortletSecurity PortletSecurity

SecurityDescriptionPortlet SecurityDescriptionPortlet

Với ưu điểm vượt trội của Bkav eGate như tính mềm dẻo, tính thực tế, tính tiện lợi so với các sản phẩm hiện có trên thị trường. Bkav eGate đáp ứng với tất cả các mô hình triển khai theo thực tế tại Việt Nam khác nhau như: tập trung, phân tán, phân cấp... Bkav eGate giúp các đơn vị linh hoạt trong việc áp dụng và thay đổi mô hình triển khai của mình trong quá trình sử dụng mà không cần can thiệp từ nhà sản xuất phần mềm.

FckPortlet FckPortlet

 

MINH HỌA MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI MỘT CỬA

XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG