Asset Publisher Asset Publisher

Lâm Đồng triển khai Một cửa điện tử

(17:03:21 | 26-08-2014)

Với mục tiêu triển khai đồng bộ Bộ giải pháp Chính phủ điện tử trên toàn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt cho 04 đơn vị triển khai Một cửa điện tử - Bkav eGate và tiến hành kết nối liên thông.
04 đơn vị triển khai Bkav eGate trong đợt đầu tiên, bắt đầu từ tháng 10/2010, bao gồm: UBND TP. Đà Lạt, UBND huyện Đức Trọng, UBND phường 1 (thuộc TP. Đà Lạt) và UBND thị trấn Liên Nghĩa (thuộc huyện Đức Trọng). Sau khi triển khai Bkav eGate cho 4 đơn vị này, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai Bkav eGate và các giải pháp khác trong Bộ giải pháp Chính phủ điện tử - Bkav eGov cho các đơn vị trên toàn tỉnh.

Hiện, Phường 1, thị trấn Liên Nghĩa và huyện Đức Trọng đã bắt đầu ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử vào các dịch vụ hành chính công như: công chứng, hộ tịch và đất đai. Thời gian tới, nhiều dịch vụ hành chính khác sẽ được cung cấp đến người dân thông qua hệ thống Bkav eGate. Phường 1 cũng sẽ kết nối liên thông với TP. Đà Lạt còn thị trấn Liên Nghĩa kết nối liên thông với huyện Đức Trọng. Các thủ tục hành chính tại cấp phường, thị trấn được chuyển qua Bkav eGate đến các cơ quan cấp thành phố, huyện thị để xử lý và được trả ngược về phường, thị trấn cũng bằng Bkav eGate.

Trước đó, huyện Đức Trọng đã triển khai Văn phòng điện tử - Bkav eOffice, hai giải pháp Bkav eOffice và Bkav eGate sẽ được kết nối với nhau để giải quyết công việc. Hồ sơ hành chính từ Bkav eGate được xuất sang hệ thống công văn của Bkav eOffice để xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo và các phòng ban liên quan. Sau đó, ý kiến chỉ đạo từ Bkav eOffice được cập nhật lên hệ thống Bkav eGate để cán bộ xử lý hồ sơ theo dõi tình hình.

Bkav eOffice và Bkav eGate là 2 trong 4 giải pháp cấu tạo nên Bộ giải pháp Chính phủ điện tử Bkav eGov (gồm Bkav eOffice, Bkav eGate, Bkav ePortal và giải pháp chứng thực chữ ký số BkavCA). Trong đó, Bkav eOffice giúp điều hành tác nghiệp trong nội bộ các cơ quan, sau đó kết nối liên thông để tạo ra nền tảng văn hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ máy hành chính. Bkav eGate giúp cung cấp các dịch vụ công theo cơ chế một cửa, Bkav ePortal cung cấp giao diện tương tác với người dân thông qua Cổng thông tin điện tử và BkavCA giúp đảm bảo an toàn trong việc trao đổi thông tin, thực hiện các giao dịch qua mạng.

Bkis